organo

organo / Václava Cemperová / 54 let

V celibátu

Odpadky a zase odpadky...

Jsou úplně všude... Roztály poslední zbytky sněhu, který jejich výskyt milosrdně přikrýval a tajil našim očím. Teď je opravdu nepřehlédnete, i kdybyste chtěli. Na ulicích, v…

Zelený čtvrtek

Mat. 26,40: I přišel k svým učedníkům a nalezl je, jak spí. I řekl Petrovi: "To jste nemohli ani hodinu se mnou bdít?" ----- Jak rok za rokem letí, ta noc vždy vyčítá a v duši…

Šimone - ty spíš?

Křížové cesty - tedy výtvarná ztvárnění bolestné cesty Pána Ježíše jeruzalémskými ulicemi na Golgotu - najdeme nejen v našich chrámech, ale v poměrně velké míře i ve volné krajině…

Dvouřádková křížová cesta

V jednom řádku je myšlenka na rozjímání, v druhém námět na modlitbu. Zde se dává nejširší prostor k vlastním myšlenkám. 1. SOUD Pane, snášíš pobuřující nespravedlnost. Učíš mě…

Malebné zákoutí nebo skládka odpadků?

Málokterý kostel - zvláště ve městě - se může pochlubit tak pěkným, zatravněným a keři osázeným okolním prostranstvím jako ten náš chotěbořský. A bylo by ještě hezčí, kdyby se k…

Pozdní rozhovor s Bohem

Můj Bože, Bože můj! Jsem já to nezvedená! Tak pozdě domů jít! Už dávno zamkli dům. Světla už vyhasla. Mlčí už každá stěna. Zbývá mi jedno jen jako všem zpozdilcům: na vrata…

Za mrtvé

Smiluj se nad nimi Pane, a buď nim milostiv, ať nikdo z nich nezůstane vzdálen tvých svěžích niv. Jsi Láska, proto se slituj, Ty, který důvod znáš, proč někdy přeslechli Tvůj…

Akustické speciality chrámové

Článek vyšel v časopisu Varhaník 5/11. Autor Karel Šťáva píše velice humorně, ale zároveň nabádá k vážnému zamyšlení. Následně popsané zvukové extempore jsem poznal a stále…

Karty, Pán Bůh, nebo raději obojí?

Nedávno jsem pustila televizi a na Nově běžel pořad, na jehož jméno si už nevzpomenu, ale byla jsem z něj docela v šoku. O co šlo? Kartářka tam radila na telefonu. Lidé jí volali,…

Nesuďte...

Před časem jsem se v jedné farnosti seznámila s mladičkou ženou - mohla by být co do počtu let moje dcera. Slovo dalo slovo a docela jsme se spřátelily. Ona se přistěhovala z…

Vzpomínka na P. Karla Břízu

P. Karel Bříza je nejvýznačnější postavou svatohorského hudebního života druhé poloviny 20. století. Tento varhaník, varhanář, sbormistr, skladatel a kněz s celonárodním vlivem na…

Místa známá, zapomenutá i neznámá...

V čase prázdnin a dovolených máme více možností navštívit různá poutní místa - třeba i ta méně známá, nebo již téměř zapomenutá. Na těch naposled zmiňovaných už se třeba ani…