Přání:
Všem přátelům a známým na Signálech přeji radostné a požehnané vánoční sváky plné Radosti, Pokoje a Lásky. Kéž betlémské světlo ozáří nejen Vaší příbytky,ale i Vaše srdce. V.

Napsat komentář »