Ordo cisterciensis

Společenství tleje, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak tři měsíce.
12. 8. 2018 19:53
Antifony a hymnus pro druhé nešpory svátku sv. Bernarda podle předkoncilních knih cisterciáků běžné observance. Zatím jenom extrémně škaredý pracovní přepis, později snad připravím hezčí úpravu. Žalmy jsou nedělní, t.j. 109-113 podle vulgátního číslování.
dromedar