Ordo cisterciensis

Společenství tleje, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak tři měsíce.

Cisterciácký blog Celý blog »


monks

Vznik mnišství "A hle, nějaký člověk k němu přistoupil a zeptal se: „Mistře, co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života“? On mu řekl: „Proč se mě ptáš, co je dobré?…

why?

Cisterciácký řádCisterciácký řád patří k řádům, které žijí podle řehole sv. Benedikta z Nursie. Sv. Benedikt je „Otec západního mnišství“. Již v 6.století založil v jižní Itálii…

who are they???

KDO JSOU CISTERCIÁCI?Jsou to lidé různého věku, společenského postavení a vzdělání, kteří se rozhodli žít životem některého cisterciáckého kláštera.Jsou jako ostatní lidé?Ano,…