Nebojte se! Naše strachy, obavy, nejistoty nejsou nic v porovnání s Nadějí, kterou máme.

https://www.youtube.com/watch?v=cxolz3u1154