Inspirujte se :)

https://olomouc2017.signaly.cz/1708/jak-prozit-csm-ekologicky

Jak prožít CSM ekologicky

CSM Olomouc 2017

V každé chvíli našeho života jsme spoluodpovědní za velké dílo – přírodu, kterou pro nás stvořil Bůh. „Povolání střežit Boží dílo je podstatná součást ctnostného života a nikoli něco volitelného, ani nějaký druhotný aspekt křesťanského života.“…