Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Cisterciáci Celý blog »


cantio

Gregoriánský chorál je jednohlasý společný zpěv hymnů, antifon, žalmů a krátkých čtení k oslavě Boží. Proč je ale při společné modlitbě žádoucí zpěv? Protože už samo slovo žalm…

Missa

Nemáme nic krásnějšího, nic vznešenějšího a nic dražšího na tomto světě než oběť mše svaté. Jako pomůcky pro obnovení vztahu s Bohem nám Kristus ustanovil Církev a v Ní své…

Kdopak to vlastně jsou?

KDO JSOU CISTERCIÁCI?Jsou to lidé různého věku, společetznského postavení a vzdělání, kteří se rozhodli žít životem některého cisterciáckého kláštera.Jsou jako ostatní lidé?Ano,…