Společenství přátel Řehole

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Společenství lidí, kteří se chtějí dozvědět více o životě v Řehoních společensvích, či hledajících svou cestu a zkoumajících, zda nevede zrovna do nějakého řádu či kongregace

Nástěnka společenství je ti skryta.