Obor Strojní inženýrství na Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství

Popis společenství

Lidé studující obor Strojní inženýrství na Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství