Zveme vás na druhý ročník právnického Biblického impulzu!