Obor Ekonomika a management na Slezská univerzita v Opavě (SU) Opava - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (OPF)

Popis společenství

Lidé studující obor Ekonomika a management na Slezská univerzita v Opavě (SU) Opava - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (OPF)