Lidé studující obor Architektura a stavitelství na České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) Praha - Fakulta stavební (FSv)