Obor Aplikovaná informatika na Masarykova univerzita (MU) Brno - Fakulta informatiky (FI MU)

Popis společenství

Lidé studující obor Aplikovaná informatika na Masarykova univerzita (MU) Brno - Fakulta informatiky (FI MU)