ObiSkyWalker

ObiSkyWalker / Ondra Geršl

Ženatý s Zdendanda

„Pohleďte k němu ať se rozveselíte, vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.“

https://www.youtube.com/watch?v=-OcTO9H1wU0

Napsat komentář »

„Ježíš není králem, který ničí prohry, bolest, smrt, ale který do nich sestupuje a je s námi.”

https://youtu.be/vL_0HhwtKI8

tlejboj

Jïkü si koupil v armyshopu čutoru a pak ji šel reklamovat, protože byla prázdná.

Zobrazit 1 komentář »
Napsat komentář »
ObiSkyWalker

Ještě kázání od otce Javory: https://youtu.be/mJd7fNUuTLE

Zobrazit 1 komentář »

Ignác z Loyoly - Nacházet Boha ve všech věcech

Napsat komentář »

„Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek.“ – žalm 127

Napsat komentář »

If Couples Were Literally Always There for Each Other.

Napsat komentář »
Napsat komentář »
dromedar

Jako reklama bezzubé. Takhle "přísné mešní proprium" nikdo nekoupí. (A to je škoda.)

Bylo by třeba předně objasnit jeho oproti obvyklým písním mnohem hlubší spojení s celkem liturgie dne, a pak předvést, že se to dá vkusně provozovat dokonce i na venkovském kůru s malými varhanami, jen všedně zručným varhaníkem a všehovšudy jedním kantorem/orkou nevalných kvalit. (Pokud se nedá, je pochopitelné, že to nejde na odbyt, protože kůrů disponujících olomouckou scholou od dominikánů nebo Cecilskou hudební jednotou z Ústí nad Orlicí moc není.)

dromedar

Taky by to chtělo mít pro začátek alespoň jeden kostel, kde to používají pravidelně, celé, a jde jim to, a vysílat z něj přenosy.

Zobrazit 2 komentáře »

„Jednoduchá odpověď: asi ne.“

Souhlasím. Navíc – kolik lidí si přelepuje kamery (zvlášť ty přední) u telefonu? Ještě jsem to u nikoho neviděl.

Pokud chci mít jistotu, že nejsem přes počítač či jiné chytré zařízení šmírován, pak je třeba ho vypnout (a ideálně zabalit do alobalu).

https://youtu.be/TC6JXHNt7Bw

deFlegmatique

"asi ne" není odpověď jednoduchá, ale složená.

Zobrazit 1 komentář »