Hlas Karla Čapka o Masarykovi: Přednáška s názvem Pravda vítězí

https://radiozurnal.rozhlas.cz/hlas-karla-capka-o-masarykovi-prednaska-s-nazvem-pravda-vitezi-7708134