„Zveřejňujeme text dokumentu Rady Iustitia et Pax, který byl odsouhlasen Stálou radou ČBK a upozorňuje na souvislosti v odměňování za práci v České republice a všímá si dopadů do sociální oblasti (dostupnost bydlení aj.).“

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/181204rada-iustitia-et-pax-upozornuje-na-problematiku-odmenovani-za-praci-v-cr