„Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.“ – Přísloví 31,30

http://www.biblenet.cz/b/Prov/31#v30