„Cos dostal, mohu ti snad ukrást, kdo by ti však mohl ukrást, cos dal?“