Je potřebné překonávat předsudky a obavy a nebát se naučit se porozumět základním informacím o lidské plodnosti. Předejde se tím řadě zklamání a bolestí.