S přáteli na nejen křesťanské akce

Zjistíš, kam jedou tví přátelé a můžeš se přidat. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn

sobota, 12. října – 21:00   do   neděle, 13. října
Svatý Hostýn,
Chvalčov
https://hostyn.cz/
eucharistické procesí
všichni účastníci »

 

Křesťané celého světa jsou vyzváni, aby ve fatimský den, tj. 13. října
2019 spojili své síly v rámci Svaté ligy národů a bojovali pod záštitou
naší Královny, Panny Marie. V tento den se budou konat v mnoha národech Eucharistické procesí s odprošováním a zasvěcením se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Pojďme spojit síly už v předvečer fatimského dne a nechejme se sjednotit s naším Božským Mistrem a Králem pod ochranným pláštěm naší Královny - Tradiční Noční modlitební procesí bude tentokrát EUCHARISTICKÉ – Ježíš, reálně přítomný v Nejsvětější svátosti, bude uprostřed nás putujících na Svatý Hostýn za Pannou Marií Vítěznou.

Bystřice pod Hostýnem – Svatý Hostýn
z 12. na 13. října 2019 (sobota – neděle)

Organizace poutě
21.00 hod. - Zahájení v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem
(modlitby, informace, požehnání na cestu)
21.15 hod. – začátek pěšího procesí na Svatý Hostýn s Nejsvětější svátostí
00.30 hod. – Mše svatá v bazilice na Svatém Hostýně
02.00 hod. – odjezd autobusu do Bystřice pod Hostýnem na parkoviště u hřbitova a k vlakovému nádraží.
 

Pro ty, kteří se nemohou pěšího výstupu zúčastnit ze zdravotních důvodů, bude připraven paralelní program v bazilice na Svatém Hostýně od 22.00 hod.
Z důvodu bezpečnosti nebude možný výjezd auty nahoru po dobu trvání procesí. Upravte proto svůj výjezd nahoru tak, abyste na noční program v bazilice vyjeli do 21.45 hod.

http://www.veceradlo.cz

 

Děkujeme všem za šíření a propagaci této akce.
Prosíme sdílejte událost, vyvěste plakátek ve svých farnostech a přizvěte své přátele a známé.

Těšíme se na Vás!
Mariánské společenství Večeřadla Křenovice
Římskokatolická farnost Bystřice pod Hostýnem