Celostátní noc kostelů 2010

 

28. května 2010 se opět uskuteční Noc kostelů, letos poprvé v celostátním měřítku. V loňském ročníku se k iniciativě Brněnské diecéze přidala i diecéze plzeňská, letos už se přihlásily desítky kostelů a modliteben z celé republiky.

Noc kostelů by se dala označit jako obdoba podobně slavných nocí otevřených muzeí; noc kostelů však není jen okamžikem otevření dveří kostelů pro všechny příchozí zájemce. Nabízí rovněž kvalitní a různorodý duchovní a kulturní program, možnost navštívit běžně nepřístupná místa (kůry, sakristie, věže) a je mimořádným počinem na poli ekumenické spolupráce.

Všechny informace najdete postupně na webu www.nockostelu.cz nebo taky na signály.cz u tohoto profilu akce.

Vyzýváme rovněž všechny mladé věřící, aby se noci kostelů nejen zúčastnili, ale také se do ní aktivně zapojili. Určitě i Tvoje farnost má co nabídnout lidem věřícím i nevěřícím. Možná, že pan farář jen čeká, jestli se někdo chopí iniciativy, aby něco v jeho=Tvojí farnosti připravil, domluvil a zorganizoval. Nepřihlížej a udělej první krok.

Noc kostelů je příležitost, ve které se mladí mohou konkrétně zapojit do života farnosti a evangelizace v obci.


Podrobnosti
Vložil: vojtec
Vloženo: 23. 3. 2010