Fotky z Adamova: http://farnostadamov.rajce.idnes.cz/Noc_kostelu_2017/
#NocKostelů