Požírání času působí FB nebo špatný jeho organizátor? :-)