Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Klíči Davidův, ty otvíráš brány věčného království, přijď a vyveď ze žaláře spoutaného, jenž sedí v temnotě.

Napsat komentář »