Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Poznávat za stvořením Tvůrce.
Vidět Pána i tam, kde ho druzí nevidí.
(Zrovna jakékoliv - i náhodné - znamení kříže bylo po mé konverzi upomínkou k modlitbě a k uvědomění si, že Bůh je přítomen.)

Ani při pohledu na díla nepoznali umělce, ale pokládali oheň nebo vítr nebo hbitý vzduch nebo okruh hvězd nebo mohutnou vodu nebo nebeská světla za bohy, vládce světa. Jestliže uchváceni jejich krásou je považovali za bohy, měli poznat, oč je krásnější jejich Pán, vždyť je stvořil sám původce krásy. Jestliže žasli nad jejich silou a působením, měli z toho pochopit, oč je silnější jejich tvůrce.

Napsat komentář »