"Vždyť vás nosím v srdci" (Flp 1,7). Jako Dcera sv. Pavla nemohu neopakovat totéž...