Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Jsem ráno rozjímala nad 1.čtením i nad evangeliem. Chtěla jsem napsat nějaké mé moudro, ale pak na mě vyskočil tenhle rozhovor.
https://youtu.be/mVNkzWe-JT8

"Na každého člověka, který páchá zlo, přijde soužení a protivenství: nejdříve na žida, potom i na pohana. Ale každému, kdo koná dobro, se dostane slávy, cti a pokoje, nejdříve židovi, potom i pohanovi. Bůh totiž nehledí na to, co kdo je."
Ježíš odpověděl: „Běda i vám, znalcům Zákona! Uvalujete na lidi břemena, která sotva mohou unést, a sami se těchto břemen nedotknete ani jedním prstem.“
V modlitbě za vícero takových politiků, "pravých… Zobrazit více

Jsem ráno rozjímala nad 1.čtením i nad evangeliem. Chtěla jsem napsat nějaké mé moudro, ale pak na mě vyskočil tenhle rozhovor.
https://youtu.be/mVNkzWe-JT8

"Na každého člověka, který páchá zlo, přijde soužení a protivenství: nejdříve na žida, potom i na pohana. Ale každému, kdo koná dobro, se dostane slávy, cti a pokoje, nejdříve židovi, potom i pohanovi. Bůh totiž nehledí na to, co kdo je."
Ježíš odpověděl: „Běda i vám, znalcům Zákona! Uvalujete na lidi břemena, která sotva mohou unést, a sami se těchto břemen nedotknete ani jedním prstem.“
V modlitbě za vícero takových politiků, "pravých ctitelů Boha a znalců Zákona a zákonodárců".

majkiki

Je skutečně nezvyklé slyšet takto mluvit politika... I když o tomto panu Okamurovi jsem slyšela před více lety a zdá se, že se stále drží své vize.

Vím, že spousta lidí nadává na koalice a označují je za podvod na voličích, někteří v nich naopak vidí pragmatické řešení, které pomohlo vyrovnat síly s hnutím ANO. Já to vidím ale trochu jinak. Za obě koalice jsem moc ráda. Myslím, že přiměly politiky daných stran trochu slevit ze svého ega, hledat způsob a možnosti spolupráce, učit se vzájemně naslouchat a držet se toho, co by mělo být v politice cílem. Snad to nezní příliš nadšeně a naivně, ale snad jim snaha a touha po spolupráci vydrží co nejdéle. Každopádně to vidím jako jakýsi příslib přece jen lepší kultury v politice, také se měli možnost (většina z nich) poznat mezi stranami osobně

majkiki

a to také vidím jako velký přínos. Protože, co si budeme povídat, do těchto voleb (a nechci úplně paušalizovat) připomínala práce politiků spíš egoistické hašteření často bez správného, reálného a společného cíle. A chceme-li čehokoli dobrého dosáhnout, bez vzájemné snahy a spolupráce to ani v podstatě není možné.

Zobrazit 2 komentáře »