Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Na cestě k našemu proměnění. V Jeho světle a zalíbení.

Bože, tys při slavném proměnění svého Syna
v přítomnosti Mojžíše a Eliáše
upevnil víru apoštolů
a ukázals, co nás čeká,
až bude dovršeno naše přijetí za tvé děti;
pomáhej nám, ať tvého Syna posloucháme a následujeme ho,
abychom jako jeho spoludědici měli účast na jeho slávě.

Napsat komentář »