Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Vstupní modlitba pro dnešní svátek

Bože, tys ustanovil svého jednorozeného Syna nejvyšším a věčným knězem, aby tě oslavil a spasil lidské pokolení;
dej, aby ti, které vyvolil za služebníky a správce svých tajemství, v moci a síle Ducha Svatého věrně vykonávali svěřenou službu.

Napsat komentář »