Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Požehnanou neděli a radost nejen dnes

Vstupní modlitba
Bože, tys obnovil svůj lid,
abychom se mohli znovu radovat,
že jsme tvými syny;
dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá,
abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení.

Napsat komentář »