Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Mým kalichem je moje srdce naplněné vděčností s příměsí lidské hořkosti. Přesto ho pozvedám.

Čím se odplatím Hospodinu
za všechno, co mi prokázal?
Vezmu kalich spásy
a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Napsat komentář »