Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Jeho ranami jsme uzdraveni.
Chci, chceme?

Když ho Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je tak nemocný už dlouho, zeptal se ho: „Chceš být zdráv?“ Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Než tam dojdu já, jiný už tam sestoupí přede mnou.“ Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lehátko a choď!“ A hned byl ten člověk uzdraven, vzal svoje lehátko a chodil.

KMirjam

Tento uzdravený je trochu jiný. Nevyžaduje ani tak samo uzdravení jako malomocní nebo slepi, a další. Ano na Jezisovu otazku neodpoví primo - chci. Uzdrav mě.

Mluví v oklikach Sěžuje si na to, že mu nikdo nepomůže, a pokud se tam dostane vlastnimi silami, je pozdě neb je vukol vše už znečištěné. Mluví o "těch druhých".

A Ježíš také na to reaguje. Vstaň, vezmi své lehátko a chod" není totéž jako "uzdrav se ze své nemoci" Slysi v jeho slovech víc, než on sám. Vstaň a chod, své lehátko vezmi do svých vlastních rukou, s ním celý svůj úděl a i s ním - jdi.


KMirjam

Vezmi svůj úděl do svých rukou, protoze s ním ti nikdo nepomůže. Jen ty sám.

KMirjam

Tak,jako Ježíš sám později. Vzal svůj kříž, a zemřel na něm. Šel svou cestou křížovou. Plnil vůli Otce.

Myslím, že tento chromý je předznamenáním Kříže. Kdovi, jestli 'byl uzdraven". Ale své lůžko - dvě omezení - vzal na svá bedra, a tedy ..šel.

Zobrazit 3 komentáře »