Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Mosty jako místa, kdy nás Bůh převedl "přes".
A když sami zrovna ostře nevidíme, druzí nám mohou vyprávět o těch svých.

"Jen si dej pozor a buď na sebe velmi dbalý, abys nezapomněl po všechny dny svého života na události, které viděly tvé oči. Ať nevymizí z tvé mysli a nauč jim své syny a syny svých synů!“
Z dnešního 1.čtení Dt 4,1.5-9

Napsat komentář »