Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Pražáci vědí, odkud je toto foceno. Prostě okénko ve zdi u židovského hřbitova na Praze 1. Posílala jsem sestrám do USA, že tudy běžné chodím... Jedna reagovala takto: "Wow.. I love the symbolism of the cross and the Jewish cemetery... because, yes they are saved by Jesus too." Nikdy se mi to takhle nepropojilo. Člověk musí do Ameriky, aby nahlédl věci nově.

soIipso

" because, yes they are saved by Jesus too."
- Jen jestli...

soIipso

Bula Cantate Domino, papez Evzen IV.:

"Nejsvětější římská Církev pevně věří, prohlašuje a zvěstuje, že nikdo z těch mimo katolickou Církev, nejen pohanů, také Židů, heretiků a schizmatiků se nikdy nemůže podílet na věčném životě, ale půjde do věčného ohně 'připraveného ďáblu a jeho andělům' (Mt 25:41), pokud se před smrtí k Církvi nepřipojí... Nikdo, ať jsou jeho milodary jakkoliv velké, nikdo, i kdyby prolil svou krev ve jménu Kristově, nemůže být spasen, pokud nepřijme náručí a jednotu katolické Církve."

IV. Lateransky koncil:

"Existuje jedna univerzální Církev, mimo níž nemůže být vůbec nikdo spasen."

Bula Unam Sanctam, papez Bonifac VIII.:

"Prohlašujeme, říkáme, definujeme a oznamujeme, že je pro spásu každé lidské bytosti zcela nezbytné, aby podléhala římskému papeži."

ObiSkyWalker

„Věčné spásy mohou dosáhnout všichni, kdo bez vlastní viny neznají Kristovo evangelium a jeho církev, avšak s upřímným srdcem hledají Boha a snaží se pod vlivem milosti skutečně plnit jeho vůli, jak ji poznávají z hlasu svědomí.“ – KCC 847

soIipso

Takže si můžeme vybrat, jestli chceme raději věřit buďto mimořádnému magisteriu vyhlášenému třemi různými papeži na základě dokumentů ekumenických koncilů, a nebo KKC.
Já mám vybráno.

Andrea Hýblová (Neposeda)

On nás Solipso jen tak zkouší, zda jsme se nezasekli ve středověku a zda víme o věroučné konstituci Lumen gentium.
Ne každý má 2VK dokumenty doma, takže cituji čl.16: Ba i lidé, kteří ještě nepřijali evangelium, jsou různými způsoby zaměřeni k Božímu lidu. (Srov. sv. Tomáš, Summa Theol. III, q. 8, a. 3, ad. 1.)) Patří sem na prvém místě národ, s nímž byla uzavřena smlouva, jemuž byla dána zaslíbení a z něhož se zrodil Kristus podle těla (srov. Řím 9,4-5), vyvolený národ, tak drahý Bohu kvůli praotcům: vždyť Bůh nelituje, že něco daroval, ani že někoho povolal... Zájemcům doporučuji http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index.htm
A dodávám pro osobní zpytování: Mnozí z těch, kteří jsou venku, jsou uvnitř; a mnozí z těch, kteří jsou uvnitř, jsou venku. (Augustinus)

Andrea Hýblová (Neposeda)

KCC samozřejmě vychází z učení církve a v tomto konkrétním případě LG 16 cituje (nemám ho po ruce v papírovém vydání, divila bych se, že by tam nebyl odkaz)

soIipso

Je nauka LG ve shodě se středověkou naukou? Není, ba dokonce jí odporuje.
Je tedy snad závaznost pastorační směrnice LG větší, než závaznost mimořádného a tudíž neomylností chráněného Magisteria, třebaže středověkého? Není, a ani nemůže být.
Mám tedy za jednoznačné, že nechybuje ten, kdo upřednostní Magisterium z podstaty neomylné, třebaže středověké, před Magisterem přinejmenším pochybným, třebaže recentním.

Andrea Hýblová (Neposeda)

@solipso: váš názor.
Země se zatím točí dál.
Deus semper major.

Potřebujete e-mail na papeže, asi byste mu to měl napsat, signálníci s tím nic nenadělají.

jsuc

Mě by tedy zajímalo, jak to tedy opravdu je, a mám dojem, že z LG to úplně jasně neplyne.

Je někde psáno, že se židům (*) nemá, nebo dokonce nesmí zvěstovat evangelium, neboť přeci už jsou Kristovým křížem spaseni?


(*) a všem dalším kteří "jsou různými způsoby zaměřeni k Božímu lidu"

soIipso

@Neposeda:
„váš názor.“
— Totéž můžu napsat o Vašem názoru, pouze s tím rozdílem, že já jsem ten svůj podložil argumenty.

„Země se zatím točí dál. Deus semper major.“
— Tzn. že raději nebudeme hledat pravdu?

„Potřebujete e-mail na papeže, asi byste mu to měl napsat...“
— S morální jistotou tvrdím, že papež o tomto rozporu ví, jen mu nikterak nevadí - proto nemá smysl mu o něm psát.

ObiSkyWalker

Jiří Dyčka na toto téma zrovna vydal video: https://youtu.be/antEII3mACw 🙂

Kollenka

No, jak Obi cituje ten KKC, otázka je, kolik dnešních Židů bez vlastní viny nezná Kristovo evangelium... A kdo vůbec. (Variace na téma, jestli se setkali s "opravdovým" evangeliem bych nechala stranou... Protože základní pravdy jsou základní pravdy a vymlouvat se třeba na to, že katolíci jsou pokrytci nebo cokoli podobného... to už podle mě není prosto vlastní viny.)

ad komentář od Solipsa - No tak hlavně, že Solipso římskému papež podléhá 😂

JiKu

Nechci pouštět do komentářů "z vlastní viny, ne z vlastní viny".

Ale zásadní mi přijde, že pokud nemám (podle neposedy) věřit středověkým vyhlášením magisteria, proč bych měl věřit těm novověkým, natož pak DVKovým?

Magisterium buď vede Duch svatý a neomylné je, nebo jsou to jen lidské domněnky, pak se tedy budu raději řídit vlastní hlavou (a vlastním duchem svatým).

JiKu

Co se týče židů, souhlasím s tím, že žádná zaslíbení, která jim Bůh dal, neodvolal a plní. I já je chápu jako vyvolený národ.

Ale přece věčná spása mezi ta zaslíbení nepatří.

maxmilianrex

Možná je dobré položit si otázku jakéže to zaslíbení bylo. Když pominu zaslíbení, pozemská /dobrý život, rozmnožení jako písku v moři..../ tak zaslíbení která se týká spasení je to, že přijde Mesiáš a že bude z Davidova rodu. Jak ale víme, tak Mesiáš "do vlastního přišel a vlastní ho nepřijali" a víme že stavitelé odmítli nárožní kámen a nebo třeba že sv. Pavel by byl raději proklet, jen aby židé přijali evangelium a bili zachráněni. Na první apoštolské cestě v Pisidii sv. Pavel říká židům jasně, že pokud nepřijmou evangelium, pak sami sebe odsuzují ke ztrátě věčného života,.. atd. Zaslíbení, které židé, respektive israelité dostali neříká, že přijdou do nebe, ale že z jejich středu povstane Mesiáš

Zobrazit 15 komentářů »