Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Naše zakladatelka Tekla Merlo sestrám, které vysílala na misie, říkala: "Setkáme se před svatostánkem."
A JE TO TAK. I NA DÁLKU JSEM SPOJENA S DALŠÍMI SESTRAMI. Díky časovému posunu, když ony jdou pozdravit Pána před usnutím, já už je "potkávám" při mé ranní modlitbě.

Napsat komentář »