Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Požehanou neděli všem!

Vstupní modlitba
Prosíme tě, Bože,
posilni nás svou milostí,
abychom tě milovali celým srdcem
a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem.
Skrze tvého Syna ...

Napsat komentář »