Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Plně potvrzuji slova žalmisty..
"Ty jsi přece, Bože, slyšel mé sliby, dal jsi mi dědictví těch, kdo ctí tvé jméno."

Napsat komentář »