Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Pavlovo obrácení je v onom vidění a slyšení, setkání s pravým a osobním Bohem, a v tom, že pak nikdy neváhal a pokaždé vstal a šel svědčit slovem i písmem, dokud to byla Boží vůle.

"Bůh našich otců tě předem určil k tomu, abys poznal jeho vůli, viděl Spravedlivého a slyšel jeho vlastní hlas. Ty mu přede všemi lidmi budeš svědčit o tom, co jsi viděl a slyšel. Proč tedy ještě váháš? Vstaň..." (viz Sk 22,3-16)

Bože, ty sis vyvolil svatého Pavla, aby se stal učitelem národů; připomínáme si dnes jeho obrácení a prosíme tě:
dej, ať jsme i my připraveni plnit tvou vůli a vydávat světu svědectví o… Zobrazit více

Pavlovo obrácení je v onom vidění a slyšení, setkání s pravým a osobním Bohem, a v tom, že pak nikdy neváhal a pokaždé vstal a šel svědčit slovem i písmem, dokud to byla Boží vůle.

"Bůh našich otců tě předem určil k tomu, abys poznal jeho vůli, viděl Spravedlivého a slyšel jeho vlastní hlas. Ty mu přede všemi lidmi budeš svědčit o tom, co jsi viděl a slyšel. Proč tedy ještě váháš? Vstaň..." (viz Sk 22,3-16)

Bože, ty sis vyvolil svatého Pavla, aby se stal učitelem národů; připomínáme si dnes jeho obrácení a prosíme tě:
dej, ať jsme i my připraveni plnit tvou vůli a vydávat světu svědectví o tvé pravdě.

Napsat komentář »