Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Špatné zprávy a On se stěhuje! Místo aby se někam schoval a počkal, jak se to vyvine, vyráží mezi lid žijící v temnotě. On, světlo, on dveře do Božího království. Za 3 roky takhle Ježíš půjde vstříc Jeruzalému, a pak smrti. Nic ho na cestě, započaté před pár dny v Betlémě, nezastaví.

Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se do Galileje. ... Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.' Od té doby začal Ježíš hlásat: "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království."

prig

Díky. Je to silné.

prig

Jinak pěkná matrace. A přesně taková vysoká lampa by se mi hodila do podkroví - vypadá to, že do toho kufru by se ještě vešla?

KMirjam

A současně je to zpráva nad zprávy! Ta největší. ... K čemu by nám bylo, že jsme se narodili, kdybychom nebyli vykoupeni? :)

soIipso

Ta matrace!!!

<img://img.signaly.cz/upload/g/m/65lqzu3tt5djhs5s9mr3lu1thzxe4o/1396112379_178783878.jpg>

Zobrazit 4 komentáře »