Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Zatímco Natanael má své pochyby a nedá ani na svědectví svého kamaráda, Ježíš o něm nepochybuje. A protože zná Natanaela už dávno (viděl ho mnohem dříve než jen pod fíkovníkem), může o něm prohlásit, že je to dobrý člověk. Bůh o svém stvoření ví své, vidí v něm to nejlepší (aby ne). Člověk o svém Stvořiteli pochybuje. To není na překážku, aby Bůh nepřestal hledět na člověka s láskou.
Natanael mu namítl: "Může z Nazareta vzejít něco dobrého?" Filip odpověděl: "Pojď a podívej se!" Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: "To je pravý Izraelita, v kterém není lsti." Natanael se… Zobrazit více

Zatímco Natanael má své pochyby a nedá ani na svědectví svého kamaráda, Ježíš o něm nepochybuje. A protože zná Natanaela už dávno (viděl ho mnohem dříve než jen pod fíkovníkem), může o něm prohlásit, že je to dobrý člověk. Bůh o svém stvoření ví své, vidí v něm to nejlepší (aby ne). Člověk o svém Stvořiteli pochybuje. To není na překážku, aby Bůh nepřestal hledět na člověka s láskou.
Natanael mu namítl: "Může z Nazareta vzejít něco dobrého?" Filip odpověděl: "Pojď a podívej se!" Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: "To je pravý Izraelita, v kterém není lsti." Natanael se ho zeptal: "Odkud mě znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem."

majkiki

Vidím v tom i pobídku pro nás, abychom se snažili přiblížit Božímu pohledu a i my hleděli na druhé s láskou a hledali v nich to nejlepší.:) A zároveň abychom svoje nitro bez větších obav svěřovali Božímu pohledu a byli hlavně před Bohem upřímní. Abychom se před Bohem nesnažili své obavy a pochybnosti skrývat a potlačovat, ale naopak je laskavému Božímu pohledu s důvěrou svěřili. Možná v tom byl Natanael beze lsti a Ježíš to ocenil.:)

Zobrazit 1 komentář »