Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

ASI MI TO DOCVAKLO!
Pro život ve společenství s Bohem není nutné být dokonalý. Ale to, co ukrýváme ve tmě, vytáhnout na světlo (nelhat před sebou, před Bohem, před druhými), a Boží světlo do toho vpustit. Hřích není nepřekonatelnou překážkou. Překážkou/oddělením je lež.
Ty, který jsi Světlo světa, buď i mým světlem.
Duchu svatý, dodávej mi odvahu ptát se a vytahovat ze tmy to, na co mi Boží slovo a svědomí ukazují. Dodávej mi odvahu předstupovat před Boží tvář se zablácenou tváří mého lidství s důvěrou, že Kristova krev smyvá znovu a znovu mou špínu a nic z mé strany nemůže umenšit Otcovo… Zobrazit více

ASI MI TO DOCVAKLO!
Pro život ve společenství s Bohem není nutné být dokonalý. Ale to, co ukrýváme ve tmě, vytáhnout na světlo (nelhat před sebou, před Bohem, před druhými), a Boží světlo do toho vpustit. Hřích není nepřekonatelnou překážkou. Překážkou/oddělením je lež.
Ty, který jsi Světlo světa, buď i mým světlem.
Duchu svatý, dodávej mi odvahu ptát se a vytahovat ze tmy to, na co mi Boží slovo a svědomí ukazují. Dodávej mi odvahu předstupovat před Boží tvář se zablácenou tváří mého lidství s důvěrou, že Kristova krev smyvá znovu a znovu mou špínu a nic z mé strany nemůže umenšit Otcovo zalíbení ve mně. (Jen lež Pána lži se o to pokouší, když ví, o mých temných zákoutích.)
Amen.

"Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není. Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale přitom žijeme ve tmě, lžeme a naše jednání není ve shodě s pravdou. Když však žijeme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev jeho Syna Ježíše nás očišťuje od každého hříchu. Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když však uznáme, že se dopouštíme hříchů, on nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho. špatného, protože věrně plní, co slíbil, a protože je spravedlivý" (1 Jan 1,5-9).

majkiki

Tak se dívám, že se ta naše témata zase potkávají. Tohle téma krásně a do hloubky otevírá knížka "Spiritualita zdola" od Anselma Grüna. Ale je to síla, dávkování je potřeba po kapkách, opravdové sebepoznání skrze Pravdu Boží se uskutečňuje po kapkách, naše lidská přirozenost se brání a bez Boží milosti nejsme ochotni celou Pravdu o sobě nahlédnout a přijmout, proto se uchylujeme do zdánlivého bezpečí sebeklamu.

Zobrazit 1 komentář »