Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Buď zdráva, svatá Boží Rodičko,
porodilas Krále,
jenž nad nebem i zemí vládne
na věčné věky.

Jako komentář k evangeliu doporučuji 2.čtení z Modlitby se čtením. Dnes nebudu zaclánět svým rozjímáním.

Napsat komentář »