Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Modlí se apoštol Pavel, ten, který i vás nosí v srdci a po vás po všech touží láskou Krista Ježíše.
Ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, K BOŽÍ CHVÁLE A SLÁVĚ.
(Flp 1,1-11)
Já nemám co dodat.

Napsat komentář »