Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Zkusila jsem si dosadit své jméno... a zjistila jsem, že Ježíš kolikrát "pláče" i nade mnou... Prázdný dům života bez Požehnaného, bez přijetí Jeho slova, jeho a mých bratří a sester, bez usebrání v Něm. Dnes chci slyšet Jeho hlas a to co mi říká...DNES.

"Jeruzaléme, Jeruzaléme! Zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje děti, jako shromažďuje kvočna kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste. Proto váš dům zůstane opuštěný. Říkám vám: Neuvidíte mě, dokud nepřijde doba, kdy řeknete: `Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!'“

Napsat komentář »