Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Všemohoucí, věčný Bože,
rozmnož naši víru, naději a lásku,
ať s radostí plníme, co přikazuješ,
aby se na nás splnilo, co slibuješ.

Almighty and ever-living God,
strengthen our faith, hope, and love.
May we do with loving hearts
what you ask of us
and come to share the life you promise.

Napsat komentář »