Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Banány jako fíky (fotka s fíky až jindy), ale ta jeho trpělivost!
To je láska toho, kdo pečuje o svou zahradu. Málo plodí nebo vůbec? Věnuji mu/jí tedy ještě více pozornosti/péče.
Ještě rok - ještě další jeden/tento den k tomu, abych vnímala Boží péči o mě a odpovídala na ni plodným životem.

`Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat půdu?' On mu však odpověděl: `Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.'“

Napsat komentář »