Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

NEMOŽNÉ SKUTKEM! Kolikrát se divím, jak přes různost našich kultur přesto dokážeme žít a pracovat společně. Někdy to může zadrhnout na člověčině, ale Boží Duch nám pomáhá klenout oblouky pokoje i nad tím, co je lidsky náročné.

"Nyní však, protože jste spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, stali jste se blízkými Kristovou krví."

majkiki

To je svědectví reálného života, nad kterým by měl svět stát v údivu s ústy dokořán. Já stojím a děkuji.:)

Zobrazit 1 komentář »