Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

„Bohem milovaná a Boha milující“

ČÍM BYLA BOHEM ZAHRNUTA, TÍM CHCE ZAHALIT KAŽDÉHO ČLOVĚKA. Rozum mi na to nestačí, ale proto nepřestanu...
V nebezpečích, v úzkostech, v pochybnostech na Marii mysli, Marii vzývej! Následuješ-li ji, nezbloudíš, prosíš-li ji, neupadneš do zoufalství, myslíš-li na ni, nechybíš, drží-li tě, neklesneš, chrání-li tě, nemusíš se bát, vede-li tě, neunavíš se, je-li k tobě milostivá, dojdeš k cíli.

Jako po oslavě Kristova narození následuje památka jeho Jména, tak i po oslavě narození jeho Matky následuje památka jejího Jména. V biblickém prostředí má osobní jméno… Zobrazit více

„Bohem milovaná a Boha milující“

ČÍM BYLA BOHEM ZAHRNUTA, TÍM CHCE ZAHALIT KAŽDÉHO ČLOVĚKA. Rozum mi na to nestačí, ale proto nepřestanu...
V nebezpečích, v úzkostech, v pochybnostech na Marii mysli, Marii vzývej! Následuješ-li ji, nezbloudíš, prosíš-li ji, neupadneš do zoufalství, myslíš-li na ni, nechybíš, drží-li tě, neklesneš, chrání-li tě, nemusíš se bát, vede-li tě, neunavíš se, je-li k tobě milostivá, dojdeš k cíli.

Jako po oslavě Kristova narození následuje památka jeho Jména, tak i po oslavě narození jeho Matky následuje památka jejího Jména. V biblickém prostředí má osobní jméno mnohem hlubší smysl než pouhé administrativní označení. Jména biblických osob často vyjadřují i jejich vztah k Bohu. Hebrejské jméno Marjam či Mirjam bývá vykládáno různě (Paní, Krásná, Hvězda mořská, ...), tyto výklady jsou však spíše alegorické než etymologické. Protože se toto jméno vyskytuje v bibli poprvé u sestry Mojžíše (Ex 15,20), není vyloučen jeho egyptský původ – pak by mohlo znamenat „Bohem milovaná a Boha milující“.

Napsat komentář »