Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

"Učitelé Zákona a farizeové si na Ježíše dávali pozor, zdali uzdravuje v sobotu, aby ho měli z čeho obžalovat."

Ach ti farizeové! To já přeci vidím na druhých tu lepší stránku, dávám si pozor, abych nepřehlédla dobré skutky a vždy se snažím najít správný úmysl dříve než obžaluji. A nebo...?!
Při modlitbě nad dary chci dnes prosit o láskyplnou pozornost vůči tobě i vůči druhým.
"Bože, původce pravé zbožnosti a pokoje, dej, ať společné slavení Kristovy oběti je projevem naší opravdové úcty k tobě a upevňuje naši vzájemnou lásku."

Napsat komentář »