Andrea Hýblová (Neposeda)

Neposeda / Andrea Hýblová

V celibátu

Sv. Augustin s sv. Monika

Jen pro jedno jsem si přála žít ještě nějakou chvíli na tomto světě: chtěla jsem vidět, dříve než umřu, že jsi katolickým křesťanem. A Bůh mi to dopřál v míře mnohem větší, neboť mohu vidět i to, že jsi pohrdl pozemským štěstím a stal ses Božím služebníkem. Co tu mám ještě dělat?

Napsat komentář »